top of page

BOARD MEMBERS

 

Executive Director:

  Hira Syeda

 

      

Mentor Program Coordinator:

  Mayesha Manzoor

 

 

Embrace Program Coordinator:

  Amjad Ali

 

Homework Help Lab Coordinator:

  Nigar Yaqoob, Areej Qureshi, Seema Haroon

ESL Coordinator:

   Abdulahad Ali

 

Marketing/IT Team:

   Imron Husain

bottom of page